รุกฆาต

การต่อสู้เพื่อทวงถามความเป็นธรรมให้แผ่นดิน

รายงานสดรุกฆาต
ตอนที่ 1
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/07/A8108447/A8108447.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/07/A8108500/A8108500.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/07/A8108862/A8108862.html
ตอนที่ 2
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/07/A8131472/A8131472.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/07/A8132015/A8132015.html
ตอนที่ 3
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/07/A8135859/A8135859.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/07/A8136204/A8136204.html
ตอนที่ 4
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/08/A8159768/A8159768.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/08/A8160291/A8160291.html
ตอนที่ 5
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/08/A8164029/A8164029.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/08/A8164024/A8164024.html
ตอนที่ 6
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/08/A8187114/A8187114.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/08/A8187498/A8187498.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/08/A8187725/A8187725.html
ตอนที่ 7
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/08/A8191694/A8191694.html
ตอนที่ 8
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/08/A8213690/A8213690.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/08/A8214126/A8214126.html
ตอนที่9
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/08/A8217706/A8217706.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/08/A8218224/A8218224.html
ตอนที่10
http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A8240876/A8240876.html
ตอนที่11
http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A8245256/A8245256.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/08/A8245256/A8245256.html
ตอนที่12
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/08/A8267740/A8267740.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/08/A8268258/A8268258.html
ตอนที่13
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/09/A8271898/A8271898.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/09/A8272312/A8272312.html
ตอนที่14
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/09/A8293778/A8293778.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/09/A8294219/A8294219.html
ตอนที่15
ttp://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/09/A8297937/A8297937.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/09/A8298243/A8298243.html
ตอนที่16
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/09/A8320642/A8320642.html
ตอนที่17
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/09/A8324861/A8324861.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/09/A8325177/A8325177.html
ตอนที่18
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/09/A8347159/A8347159.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/09/A8347697/A8347697.html
ตอนที่19
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/09/A8351255/A8351255.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/09/A8351508/A8351508.html
ตอนที่20
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/09/A8372666/A8372666.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/09/A8373181/A8373181.html
ตอนที่21
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/09/A8376710/A8376710.html
ตอนที่22
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/10/A8398650/A8398650.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/10/A8398931/A8398931.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/10/A8399151/A8399151.html
ตอนที่ 23 อวสาน
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/10/A8402651/A8402651.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/10/A8402995/A8402995.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/10/A8403134/A8403134.html

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: